Världens Barn - Del 2 den 7-8 oktober 2016

  • Slutsummering av insamlingen
    Den avslutande helgen gav ett mycket bra resultat. Sammanlagt, när båda helgerna summertas så samlade Lions Enköping in ca 22 500 kr till Världens Barn. Ett bra resultat, som inte riktigt nådde upp till förra årets nivå men ändå fullt godkänt.
    Och ett stort tack till alla Lion som har kämpat med bössorna under de två helgerna.