Styrelsen under Verksamhetsåret 2023-07-01 - - 2024-06-30

 

Internationellt nr 30733

 

 

Klubbpresident Olle Stedt
1. vice president Vakant
Sekreterare Christer Johansson
Klubbkassör Bo Waldemarsson
Aktivitetskommitté Hans Björkman
Klubbkommitté Bengt Wahlberg
PR/Info Bertil Larsson
Medlemsansvarig Vakant
Revisor Roger Larsson
Revisor Lars Nystrand