Möten Verksamhetsåret 2020 - 2021

Månadsmöten

 Preliminär planering, kan komma att ändras, inte minst beroende på Covid-19

  • Månadsmöten äger normalt rum 3:e måndagen varje månad kl 18.00.
    • Mötesplatserna varierar
    • (A) = Anhöriga välkomna delta.
21 september 2020 Arbetsmöte Allas Vård och Omsorg
19 oktober 2020. Arbetsmöte Best Western med fika (UTGÅTT)
16 november 2020 Arbetsmöte Best Western med liten buffé och föredrag (UTGÅTT)
18 december 2020 (A) Julbord (UTGÅTT)
18 januari 2021 (A) Arbetsmöte Best Western med föredrag (UTGÅTT)
15 februari 2021 Arbetsmöte (VIDEOMÖTE)
15 mars 2021 Bowlinghallen Klubbmästerskap (KM UTGÅTT)
17 mars 2021 Videomånadsmöte mars
12 april 2021 (A) Öppet styrelsemöte Ålands Hav (Resan UTGÅR)
26 april 2021 (A) Videomånadsmöte april med föredrag
17 maj 2021 Arbetsmöte
14 juni 2021 Säsongsavslutning

Styrelsemöten

  • Styrelsemöten äger normalt rum varje månad kl 18.00.

 

2020-08-31

2020-10-05

2020-11-02 (UTGÅTT)

2020-12-07 (TELEFONMÖTE)

2021-01-11 (VIDEOMÖTE)

2021-02-08 (VIDEOMÖTE)

2021-03-01 (VIDEOMÖTE)

2021-04-12 Öppet styrelsemöte Ålands hav (Resan UTGÅR)

2021-05-10

2021-06-07