Filter
 • 24 september 2016 - Skördemarknad och loppis på torget.

  I bra väder och med ett ganska stort antal besökare genomfördes Lions Loppis på torget i samband med Skördemarknaden. Våra "gultröjor" Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman var på plats och arrangerade och tog emot utställarna. De som ställde ut var mycket nöjda med arrangemang och bemötande, kanske hade Lions hoppats på att några fler skulle passat på att rensa sina förråd och skåp. I vilket fall som helst inbringade dagens aktivitet 2 600 kr till Lions hjälpverksamhet vilket som vanligt kommer väl till pass

 • Aktuellt

    • Trädgårdsdagen
    • Lions deltog i Trädgårdsdagen med Lionkulan. I år hade vi fått plats vid Åpromenaden i stället för i Skolparken. Vi hade gott om utrymme för vår aktivitet men tyvärr så var vår plats lite "offside" för de besökare som strövade längst med ån. Detta och ett kraftigt åskoväder fram på eftermiddagen gjorde att resultatet blev lägre än vi hade hoppats på, ca 1300 kr netto. Men uppslutningen bland medlemmarna var god och aktiviteten flöt på bra. Särskilt under åskvädret :-). Stort tack till Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman och

  ...
 • Aktuellt i vår

  • Försäljning av årsmärken
   Just nu pågår försäljning av sk Årsmärken där Lions erbjuder företag och sponsorer att köpa ett märke för 250 kr. Märket i A4-format levereras i ram med glas och har blivit väldigt populärt inte minst bland affärsidkare som gärna skyltar med det i sina butiker.
   Loppis
   I maj arrangerar Lions loppis på Stora Torget. Förutom att vi har ett eget bord och säljer vad medlemmarna vill avvara så hyr vi också i överenskommelse med kommunen ut platser till skolklasser och privatpersoner som vill sälja saker på torget. Ett populärt arrangemang som oftast ger bra inkomster till klubben.
   Björkar
   I anslutning till nationaldagen och skolavslutningen säljer vi björkar till affärer och företag. Vi hugger björksly efter överenskommelse med markägare och säljer sedan dessa till butiker och företag. Lions svarar för uppsättning utanför entréer eller där man vill ha björkarna och företagaren svarar för vattning. Efter en vecka samlar Lions in de
  ...
 • Ändrade mötestider i april

  April månads styrelse- och månadsmöte slås samman till ett gemensamt - preliminärt den 16 april. Mötet genomförs som som ett öppet styrelsemöte utomlands. Detaljer följer. 

 • Årets Julmarknad genomförd

  Lions traditionella julmarknad genomfördes i år den 1-2 december. Våra egna aktiviteter innehöll som vanligt Gissa Grisens Vikt, Paketlotteri, Tombola, Chokladhjul, Grantomtar, Tomte, Annonsjakt och naturligtvis även annonsförsäljning. Till det kom de andra aktiviteterna som Centrumsamverkan stod bakom som Luciakandidater, Street Feet, körsång mm samt Sparbankens ponnyridning och brandkåren. I år testades ett nytt grepp att annonsera med en julmarknadsbilaga i EP och motsvarande inslag i EHT. Utvärderingen framöver får väl visa på effekten av julbilagan men man kan nog förmoda att den uppmärksammades på ett annat sätt än den tidigare annonseringen hade gjort. Dessutom fick vi chansen att marknadsföra Lions och klubbens verksamhet på en helsida i bilagan. Detta tillsammans med ett bra reportage i EP från lördagens kommers gjorde att vi nådde ut bra till allmänheten.

   

  Tyvärr så var vädrets makter inte riktigt med oss utan lördagen startades upp i regn under

  ...
 • Årets Julmarknad genomförd

  Lions traditionella julmarknad genomfördes i år den 1-2 december. Våra egna aktiviteter innehöll som vanligt Gissa Grisens Vikt, Paketlotteri, Tombola, Chokladhjul, Grantomtar, Tomte, Annonsjakt och naturligtvis även annonsförsäljning. Till det kom de andra aktiviteterna som Centrumsamverkan stod bakom som Luciakandidater, Street Feet, körsång mm och Sparbankens ponnyridning. I år testades ett nytt grepp med en julmarknadsbilaga i EP och motsvarande inslag i EHT. Utvärderingen framöver får väl visa på effekten av julbilagan men man kan nog förmoda att den uppmärksammades på ett annat sätt än den tidigare annonseringen hade gjort. Dessutom fick vi chansen att marknadsföra Lions och klubbens berksamhet på en helsida i bilagan. Detta tillsammans med ett bra reportage i EP från lördagens kommers gjorde nog att vi nådde ut bra till allmänheten.

   

  Tyvärr så var vädrets makter inte riktigt med oss utan lördagen startades upp i regn under förmiddagen och sedan var

  ...
 • Årsredovisning 2017/18

  Verksamhetsåret 2017/18 innebar ett nytt "all time high" för klubben när det gäller insamlade och utbetalade medel. Förutom de traditionella aktiviteter som klubben genomfört under många år har två nya aktiviteter tillkommit som i mycket hög grad har bidragit till det utmärkta resultatet. Som ett komplement till höstens insamling Ljusets Kväll till förmån för bröstcancerforskning så startades en ny aktivitet på våren, Bilens Dag som riktade sig mot forskning rörande prostatacancer via Lions Cancerforskningsfond. Den insamlingen gav en nettointäkt på 92 000 kronor. Den andra nya aktiviteten är ett enmansverk av Lionmedlemmen Arne Wåhlstedt som på egen hand har putsat fönster åt företag och privatpersoner och på det sättet dragit in inte mindre än 108 000 kronor till förmån för Barndiabetesfonden. För sina engagerade insatser belönades Arne med Lions främsta utmärkelse Melvin Jones. Båda aktiviteterna finns med i verksamhetsplanen för året 2018/19 där resultatet av fönsterputsningen

  ...
 • Årsredovisning 2018/2019

  Årsredovisning

  Ännu en gång har klubben genomfört ett framgångsrikt verksamhetsår där vi har kunnat dela ut ca 450 000 kronor till hjälpbehövandeoch dessutom har vi en rejäl slant över i kassan för kommande insatser. Under året har klubben haft ett femtontal olika insamlingsaktiviteter där grunden är de traditionella aktivitetrna Julmarknad, Ljusets kväll, Loppis och Björkar och dit nu även Arnes fönsterputsning och Bilens Dag som genomfördes för andra året får räknas. Andra viktiga aktiviteter är Årsmärke, Tidningsdistribution och Lions Open. Resultatet av de olika aktiviteterna redovisas nedan. Även intresset för klubben och vår verksamhet ligger högt. Under verksamhetsåret har tre nya medlemmar valts in och klubben har nu totalt 37 ideellt arbetande medlemmar.

  Alla träget arbetande medlemmar till trots så skulle klubben inte åter gjort ett så bra resultat om vi inte haft så

  ...
 • Bilens Dag blev en stor framgång

  Lördagen den 5 maj genomförde LC Enköping i samverkan med Centrumsamverkan Bilens Dag på Stora Torget i Enköping. Arrangemanget genomfördes till förmån för prostatacancerforskning och blev i många avseenden en stor framgång. Inte minst resultatmässigt då nettointäkten som går till den forskningen beräknas hamna på ca 95 000 kr. Verksamheten på torget var mycket mångsidig. I fokus stod naturligtvvis de sex bilföretag som ställde ut och presenterade några av sina modeller. De och en mängd andra företag svarade också för en stor annonskampanj i Ena Håbotidningen veckan före arrangemanget. Loppis anordnades som vanligt med ett antal "knallar" uppradade i allén och som vanligt underhöll Enköpings Dragspelsklubb. Uppträdde gjorde vidare elever från Westerlundska Gymnasiet i en mannekänguppvisning tillsammans med några av stadens klädesaffärer och Kulturskolan hade också plats på scenen för ett uppskattat inslag. Medverkade och informerade gjorde också Uppsala Prostatacancerförening och

  ...
 • Bilens Dag den 4 maj är också Mobilens Dag

  Din gamla mobiltelefon kan rädda liv!

  De flesta av oss har säkert en eller två gamla mobiltelefoner liggande hemma i något skåp eller låda. Förpassade dit när en nyare eller bättre variant gjorde sin entré i hemmet. Men även om den gamla mobilen nu är ratad, kan den fortfarande göra stor nytta. Varje elektronikpryl, som till exempel en mobil, innehåller små men värdefulla mängder av ädelmetaller och andra ämnen som kan återvinnas och användas i nya produkter. Att återvinna sin gamla mobil bidrar till att minska utarmningen av jordens tillgångar och skonar miljön om den tas omhand i stället för att hamna på soptippen eller i naturen.

  Är din mobil dessutom hel och fungerande eller i ett sådant skick att den kan repareras och återanvändas så kan den bli ett bra alternativt köp på begagnatmarknaden eller exporteras till länder och områden där efterfrågan på

  ...
 • Bilens Dag genomförd

  För andra gången genomfördes Bilens Dag den 4 maj på Stora Torget i Enköping. Syftet med arrangemanget är att samla in bidrag till forskning mot prostatacancer och det sponsras av de bilföretag i bygden (Aros Auto, Möller Bil, Bra Bil och Hedin Bil) som köpte utställningsplats på torget samt av de företag som annonserade i EnköpingDirekt i anslutning till arrangemanget. Bidragande till insamlingen var också alla de enköpingsbor som villigt köpte lotter i Lions tält samt de utställare som hyrde en loppisplats. Preliminärt beräknas arrangemanget ha resulterat i ett netto på drygt 65 000 kr som kommer att skänkas till Lions Cancerforskningsfond, dedikerade till forskning mot prostatacancer.

  Till alla bidragsgivare, stora som små, vill Lions Enköping rikta ett stort och varmt tack för ert engagemang för en angelägen forskning!

  Lions genomförde också för första gången en organiserad insamling av mobiltelefoner och annan elektronik samt av begagnade

  ...
 • Bra genomförd Ljusets Kväll den 27 oktober

  • Ljusets Kväll genomfördes den 27 oktober med ett utmärkt resultat. Samtliga införskaffade 1 000 marschaller såldes och det gav ett netto till Bröstcancerfonden på ca 15 400 kr. Efter en lite trevande början på kvällen så tog försäljningen ordentlig fart framåt sextiden. Ibland var kön lång, ända från vår bod upp till fontänen och vi var tvungna att öppna två kassor. Trots att det inte var någon parallell aktivitet som förra årets Tjejkväll var det ändå mycket enköpingsbor ute och många affärer runt torget hade förlängt öppettiderna. Vi gynnades också av bra väder, inte alltför kallt, uppehåll och oftast måttlig vind. Dessutom hade vi en väldigt stor och bra uppslutning av medlemmar, så våra gulklädda Lion syntes väl på torget. Enköpingsposten var där och gjorde ett reportage som var infört i fredagens tidning och vår annonsering på Facebook gav mycket stor respons. Över 800 likes eller kommentarer noterades under ett par timmar på torsdagkvällen.
 • Brandskyddsutbildning på Månadsmötet

  Månadsmötet i november ägnades åt brandskyddsutbildning och blev välbesökt både av medlemmar och respektive. Först höll Hans Björkman en genomgång om brandskydd i allmänhet och vilka hjälpmedel som finns att tillgå för att förbättra skyddet i hemmet. Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare är de främsta verktygen samt inte minst kunskap om hur man skall bete sig och hur man inte skall bete sig. På genomgången följde en frågetävling om brandskydd där fina priser delades ut och där första pris var en brandsläckare. Efter teorin följde praktisk övning utomhus där alla fick pröva på att släcka brand i en docka med hjälp av en brandfilt och även släcka en öppen eld med olika sorters brandsläckare.

  Efter brandaktiviteterna följde så sedvanliga mötesförhandlingar som avhölls under intagande av en välsmakande smörgåstårta designad Bruno Stråle. Tack till Hans, Bruno och övriga i klubbkommittén samt lokalansvariga Lars och Meta Nystrand för en intressant och väl genomförd

  ...
 • Föredrag och inval av medlem nummer 38

  Månadsmötet den 18 november inleddes med att Solveig Zander höll en orientering om äldrefrågor. Bland annat berörde hon förenklad hemtjänst, välfärdsteknik, sjukvård, tandvård och boende. 

  Därefter förättades inval av klubbens 38:e medlem, Benny Schön, som erhöll sedvanliga bevis på sitt medlemskap i form av diplom och Lions pin. Även Bennys fadder, Ove Bergsten, uppmärksammades med ett diplom. Efter invalet vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Bland annat noterades att klubben hittills detta verksamhetsår betalat ut ca 160 000 kr till lokala, nationella och internationella projekt och mottagare. Vidare skedde en genomgång av arbetsläget inför klubbens signaturverksamhet, Lions Julmarknad den 30 november och 1 december. Arbetsläget var gott och under kontroll och resultatet av en omfattande planerings- och aktivitetsprocess som började redan i september.

  Nästa månadsmötet blir lördagen den 14 december med sedvanligt julbord på Beckasinen och med framträdande

  ...
 • Högintressant månadsmöte

  Månadsmötet den 20 februari bjöd på två högintressanta föreläsningar av två av våra bidragsmottagare, Ghana Little Lions och Synskadades Riksförbunds Enköpingsavdelning.

  Little Lions grundare, Madeleine Nordström och Isabel Widman, båda 23 år gamla och bor i Enköping. Little Lions är en ideell organisation som kämpar för att behövande barn ska få en stabil framtid, ett tryggt hem och rätten till en utbildning. Dom startade projektet i december 2013 och har sedan dess grundat ett barnhem och startat en skola. Sedan projektet grundades har de drivit det gemensamt tillsammans med ghanianska Felicia Musah. Ett fantastiskt arbete av två unga kvinnor som vi har stötta med bidrag de senaste åren. Mer finns att läsa på deras hemsida www.littlelions.se och på Facebook.

  Dessutom fick vi en intressant genomgång av två representanter från Synskadades Riksförbund. Arne som berättade om sin familj och arbete där han i vardagen har stor hjälp av sin ledarhund, Bingo. I Uppsala

  ...
 • Insamling av julgranar

  • Julgransinsamlingen efter trettonhelgen som skedde i samverkan med ReTurn och ENA Energi gav en inkomst till klubbenshjälpverksamhet på 3 600 kr. Ett tillskott som inte skall föraktas fast med tanke på att det i Enköping då bara var 36 st som valde att utnyttja tjänsten så finns det en utvecklingspotential.
 • Intressant medlemsmöte på Sparbanken

  November månadsmöte genomfördes på Sparbanken i Enköping.  Peter Asplund och Sandra Widjeskog informerade om familjejuridik och allmänt om Sparbanken. Informationen var uppskattad och frågorna många, inte minst när det gällde det nya begreppet framtidsfullmakt. Föredragshållarna fick var sin blomma och varma applåder som tack för sina insatser.

   

  Efter presentationen avnjöts landgång och dryck samt kaffe och god kaka innan de sedvanliga månadsmötesföerhandlingarna ägde rum. Bland annat informerades om den nya distriktsindelningen där antalet distrikt i Sverige förväntas gå från tio till fem och där Uppland och Stockholm kommer att bilda ett nytt distrikt. Vidare orienterades om att det första distriktsrådsmötet 2019 kommer att äga rum i Enköping den 26 januari där klubben kommer att stå för värdskapet. Inför julmarknaden kommer annonsering att ske i EHT den 23 november oich i EP i form av en annonsbilaga den 29 november. Klubbkommittén påminde om

  ...
 • Inval och presidentbyte

  Vid verksamhetsårets sista månadsmöte den 17 juni invaldes en ny medlem i klubben, Inger Antoni. Klubben har därmed 37 aktiva medlemmar. Vid samma möte lade sittande president Hans Björkman ner sitt ämbete efter två framgångsrika år som president och lämnade under sedvanligt högtidliga former över presidentregalierna till den nye presidenten Jan-Erik Flink. Klubben tackar Hans för gediget arbete under sin mamndatperiod och önskar Jan-Erik Lycka till vid rodret.

  Ny medlem

  Presidentskifte

   

 • Julmarknad med nytt inslag

  Lions genomför sin årliga Julmarknad i samverkan med Centrumsamverkan den 2-3 december. Förutom de traditionella inslagen som paketlotteri, gissa grisens vikt, lotterier, tomteförsäljning och framträdande av luciakandidaterna mm så kommer i år också den blivande diabeteshunden Siri att medverka båda dagarna mellan 12.00 och 14.00. Med Siri finns husse och matte som kan informera om Siri och hennes utbildning samt om typ-1 diabetes, i dagligt tal kallad barndiabetes. Siri kommer att samla in bidrag till Barndiabetsfonden.

 • Julmarknaden

  • Årets julmarknad på torget blev en framgång trots stundtals lite motigt väder. Till detta bidrog naturligtvis det digra programmet där olika uppträdanden på scen avlöste varandra liksom andra inslag på och omkring torget. Förutom Lions traditionella aktiviteter hade vi i år också försäljning av grantomtar som ett nytt inslag. Ett initiativ av Lions damer som tillverkade - med visst bistånd från några Lion - och sålde jättefina grantomtar i ett vackert arrangerat stånd. Uppenbarligen ett uppskattat inslag då de gick åt som smör i solsken. Tomtarna var slutsålda redan efter första dagen. Förhoppningsvis kan det bli ett återkommande inslag på vår julmarknad.
   Uppslutningen på torget från enköpingsborna var god, framförallt på lördagen då vädret var nådigt om än inte speciellt jullikt. På söndagen kom dock snön - vågrätt! Mycket kraftig blåst och stundtals orkanbyar som fick stånd, diverse kransar, julpynt och påsar med luciabullar att i rask fart färdas över torget bort
  ...
 • Klubbmästare i bowling korad

  Mars månadsmöte avhölls traditionsenligt i bowlinghallen. Efter att medlemmarna stärkt sig med pytt i panna och ägg skedde mötesförhandlingarna. Bland annat konstaterades att verksamhetsåret har en prognos som pekar mot ett av de bästa resultaten för klubben genom tiderna. Så styrkta till kropp och själ var tolv medlemmar redo att utkämpa årets kamp i klubbmästerskap i bowling. Regerande mästaren Swen Persson hade medfört den stiliga trofén vilket ytterligare stegrade deltaganas kamplusta. Efter en hård och jämn match på bana fyra och med regerande mästarens flåsande i resultatnacken i slutrutorna kunde till slut den nye mästaren Bosse Hesselstål koras. Vi gratulerar Bosse till ytterligare en klubbmästartitel till samlingarna. Bosse är ju sedan tidigare även årets regerande golfmästare.

 • Klubbmästerskap och utmärkelser

  I anslutning till månadsmötet den 18 mars genomfördes klubbmästerskapet i bowling. Efter att ha avnjutit en god pyttipanna med ägg och genomfört mötesverksamheten drog spelet igång på fem banor. Det blev en hård kamp ända till de sista rutorna mellan främst tre medlemmar, regerande mästaren Bo Hesselstål, Olle Stedt och Hans Zander. När sista käglan hade fallit stod dock Hans som segrare. Hans fick motta det stiliga vandringspriset som det närmaste året kommer att inta en framträdande plats i det Zanderska hemmet. Stort grattis till Hans!

  Fyra medlemmar tilldelades hedersbetygelser. Utmärkelsen för 15 års medlemskap tilldelades Bo Hesselstål och Bruno Stråhle. Utmärkelse för medlemsvärvning tilldelades Tomas Eklund och Christer Johansson. Stort grattis till de belönade.

  Försäljningen av årsmärken och årskontrakt har löpt på bra och de sista grupperna kommer att avrapportera under veckan. Sammantaget har hittills genomförda aktiviteter gått bra och prognosen i

  ...
 • Lions Enköping summerar och blickar framåt

  Vid verksamhetsårets sista medlemsmöte i Lions Enköping i juni summerade den tillträdande klubbpresidenten Hans Björkman det gångna årets verksamhet och drog upp riktlinjerna för det kommande året. Precis som tidigare år har givmildheten hos enköpingsborna och hos de många företag som på olika sätt sponsrar och bidrar till Lions verksamhet varit imponerande.

  Under de 15 aktiviteter med insamlingssyfte som klubben genomfört har ca 447 000 kr samlats in – en nivå som placerar enköpingsklubben bland topp 25 av de ca 430 klubbarna i Sverige. Bidragen har som framgår av tabellen gått till Lions internationella projekt liksom till nationella projekt där Lions Cancerforskningsfond har fått det största bidraget. Men klubben har också velat profilera sig på lokala hjälpinsatser vilka förra året uppgick till ca en tredjedel av utdelade bidrag. Bland de lokala mottagarna märks Madeleine Nordströms och Isabel Widmans barnhems- och skolprojekt Little Lions i Ghana, Anhörigcentrum på

  ...
 • Lions och kampen mot diabetes

  Första månadsmötet 2019 genomfördes måndagen den 21 januari som ett arbetsmöte på Park Astoria. Före de formella förhandlingarna avåts en god middag varefter medlemmarna fick en information om diabets och om diabetshunden Siri.

   

  Diabets typ 1 - i dagligt tal kallad barndiabetes - har ca 50 000 drabbade i Sverige. Tre personer i genomsnitt insjuknar varje dag. Sjukdomen som oftast drabbar barn innebär att kroppen är i total avsaknad av insulinproduktion. Orsaken till sjukdomen är okänd och innebär en livslång kamp med kontroller och insulinintag då det för närvarande inte finns något botemedel. En person som lider av diabets typ 1 måste kontrollera sin blodsockerhalt en gång i halvtimmen, kalibrera sina övervakningshjälpmedel flera gånger dagligen samt tillföra insulin i samband med varje måltid. En behandling som kan vara betungande nog för en vuxen men som blir extra besvärlig när det gäller barn. De elektroniska hjälpmedel som finns att tillgå har en del

  ...
 • Lions Parahockey Cup genomförd

  LC Enköping sponsrade helgen 21-22 april en kälkhockeyturnering i Enköping. Lag från Sverige, Norge och Finland deltog i turneringen. Den nya ishallen i Enköping är väl anpassad för kälkhockeyarrangemang. Cupen arrangerades av Nacka HI Kälkhockey medan istider och domarkostnader betalades av Lions. I deltagande lag fanns flera landslagsmeriterade spelare. Arrangemanget rönte stor uppskattning bland de deltagande lagen och arrangörerna förutspår att turneringen återkommer til Enköping även i framtiden.

 • Ljusets Kväll blev en ny stor framgång

  Ljusets Kväll den 25 oktober genomfördes i bra väder och blev en ny stor framgång för vår insamlingsverksamhet. Nytt för den här gången var att utöver den traditionella försäljningen av marschaller på och kring Stora Torget så fanns även ett uppslag med annonser infört i EnköpingsPosten där företag stödde insamlingen mot bröstcancer. I år så går dessutom pengarna till Lions Cancer Forsknings Fond vid Akademiska sjukhuset, LCFF, med dedikering bröstcancerforskning i stället för till Bröstcancerfonden. På så sätt säkertställs att en större andel av insamlade medel går till just forskningen och en minimal del till overhead.

  Ljusets kväll

  Bild: Hans Björkman

  Under kvällen såldes 940 marschaller som placerades ut runt torgfontänen eller vid entéerna till butikerna i närheten av

  ...
 • Ljusets Kväll blev en succé!

  Årets arrangemang slog alla rekord. Redan halv åtta var alla marschaller slutsålda, totalt 1000 stycken - det mesta som sålts någonsin. Resultatet blev att drygt 20 000 kr nu kan skickas till Bröstcancerfonden! Tack alla mycket givmilda Enköpingsbor och företagare i centrum som har bidragit till framgången! Och stort tack till alla Lion som ställde upp i kväll i sina gula jackor och kepsar och inte minst till Bertil Larsson och Bengt Wahlberg som har hållit ihopa arrangemanget och till Bruno Stråle som har fixat och donat med material på ett lysande (!) sätt.

 • Ljusets kväll den 26 oktober

  Den 26 oktober genomför Lions Enköping den traditionella Ljusets Kväll på Torget till förmån för Bröstcamcerfonden. Fontänen smyckas av ett tusental marschaller och även närliggande affärsidkare har möjlighet att stödja genom att köpa marschaller att sätta utanför sina butiker. Vi håller på mellan kl 16.00 och 20.00 och behållningen går som sagt oavkortat till Bröstcancerfonden. Kom och lys upp höstmörkret och hjälp till att även göra livet ljusare för de som drabbas av cancer.

 • Ljusets Kväll slog nya rekord

  Ljusets Kväll den 24 oktober till förmån för forskning om bröstcancer blev en stor framgång, både upplevelsemässigt i det fina vädret och resultatmässigt.

  Totalt såldes ca 1 100 marschaller vilket är mer än någonsin tidigare. Marschallförsäljningen gav ett netto på ca 18 000 kr. Till detta kommer 54 000 kr i nettointäkter från alla de annonser i lokalpressen som ägnades speciellt åt Ljusets Kväll. Totalt så kommer ca 72 000 kr att skänkas till forskningen mot bröstcancer som resultat av kvällen, ett mycket gott och välbehövligt resultat.

  ...
 • Månadsmöte den 17 oktober

  • Oktober månadsmöte genomfördes med god uppslutning under VLP ledning som ett arbetsmöte på Wallinska gården. Före mötesförhandlingarna invaldes en "nygammal" Lion, Åke Hedlund i klubben och hälsades varmt välkommen av medlemmarna och utrustades med vederbörliga diplom, nålar mm samt vår gula "uniform".
   Under mötesförhandlingarna redovisades främst styrelsens förslag till utgiftsbudget för 2016-2017 vilken godkändes av mötet. Styrelsen erhöll därmed mandat att, efter att ansökningar inkommit, genomföra de utbetalningar som framgår av budgeten. Verksamhetsplan och medlemsmatrikel i fickformat delades ut till närvarande. Övriga får sina exemplar tillsända på annat sätt. VLP informerade om att uppgiftsfördelning inför julmarknaden kommer att sändas ut i närtid.
   Efter förhandlingaran informerade gästande 1. VDG Lena Carlgren bland annat om det genomförda distriktsmötet och guvernörsrådet. Därefter var det dags för förtäring som på sedvanligt sätt ordnats förnämligt av
  ...
 • Månadsmöte med intressant föredrag och inval

  Februari månads medlemsmöte genomfördes på Park Astoria och inleddes med en som vanligt god måltid. Uppslutningen var god, även de anhöriga var inbjudna att delta, och efter måltiden samlades alla till att lyssna på kvällens gästföreläsare. Överstelöjtnant Gustav Dufberg från Livgardet höll ett engagerande och intressant föredrag om sin tid som mentor och handledare åt Afghanska armén 2011. Ett uppdrag som krävde både engagemang, eftertanke och stora mått av diplomati och kunskap om människorna, strukturerna, kulturen och sedvänjorna i landet. Påtagligt var de stora skillnaderna i hur ledning av regionerna och de militära förbanden fungerade i praktiken. Där släktskap, klansamhörighet och egenintressen kom före de formella befälslinjerna. Föredragshållaren berörde också de påfrestningar och osäkerheter som hemmavarande familjemedlemmar utsattes för och som också påverkade de som var utsända i en osäker och farlig miljö. De många frågorna efteråt visade att föreläsningen hade gjort

  ...
 • Månadsmöte med inval och utbildning

  Månadsmötet den 19 februari som avhölls på Best Western Park Astoria blev välbesökt av såväl medlemmar som deras respektive. Vid de inledande mötesförhandlingarna invaldes Margareta Björklund i klubben som därmed har 35 medlemmar. På mötet avhandlades som vanligt det ekonomiska läget som är mycket gott, togs ett antal utdelningsbeslut samt orienterades om arbetsläge mm för kommande aktiviteter. Tomas Eklund och Christer Johansson tilldelades utmärkelsen Gold Membership Award för medlemsvärvning. Vidare beslöst att klubben skall stödja bildandet av en lokal LEO-klubb, den första i klubbens historia.

  Efter en god och riklig middag fick deltagarna en uppskattad och mycket nyttig genomgång och övning i hjärt-lungräddning. Utbildare var Cheri Brundin från Cupola AB. Medlemmarna fick jobba hårt för att utföra övningen på rätt sätt. Både tempo, teknik och styrka skall stämma för att insatsen skall ge resultat. Samtliga övningsdockor överlevde dock behandlingen. Även användandet

  ...
 • Mjukisdjur skänkta till akuten

  Lions Enköping har i dag överlämnat ett antal mjukisdjur - passande nog lejon (!) - till akutmottagningen på Enköpings lasarett. Lejonen skall personalen kunna ge till barn som kommer till akuten och som har särskilt stort behov av tröst eller uppmuntran. Samtidigt blev vår delegation visade runt på den nyrenoverade och ombyggda akutmottagningen som personalen verkade mycket nöjd med.

 • Nästa aktivitet är Ljusets kväll torsdagen den 27 oktober

  • Traditionsenligt arrangerar Lions i Enköping Ljusets kväll på Stora Torget i samverkan med Centrumsamverkan. All behållning går till Bröstcancerfonden. Vi säljer marschaller till företag och affärer i kvarteren runt torget samt till allmänheten som får pryda fontänen på torget med de tända marschallerna. Det brukar bli en "strålande" upplevelse och ger många goda slantar till Bröstcancerfonden. Vi hoppas på en stor stöttning från Enköpingsborna även i år.
 • Ny aktivitet i maj - Bilens Dag

  I år lanserar klubben en ny aktivitet som förhoppningsvis kan komma att bli en återkommande händelse.

  Den 5 maj anordnas Bilens Dag på Torget i Enköping med en mängd aktiviteter och där behållningen går till forskningen mot prostatacancer. Aktiviteten är sammanslagen med den tarditionella vårloppisen och vi planerar även att inkludera målgången i Aros Maran med aktiviteten. Mer detaljerad information kommer så snart detaljerna börjat falla lite mer på plats.

 • Säsongsavslutning med julfest och hedersutmärkelse

  Lördagen den 15 december hade klubben säsongsavslutning på Beckasinen. Kvällen inleddes med glöggmingel varefter de församlade bänkade sig för nästa programpunkt. Enköpings lucia anlände tillsammans med sina tärnor och underhöll en stund med vacker skönsång. Lions President Hans Björkman höll ett tacktal och överlämnade klubbens gåva till Lucia att användas till den verksamhet som årets luciatåg stöttar. När lucia tågat ut så vidtog ett kortare medlemsmöte. Tyvärr var uppslutningen till festen mindre än normalt av olika anledningar så mötet blev inte beslutsmässigt utan fick inriktas på orienterande punkter. Bland annat konstaterades att årets julmarknad åter hade uppnått ett mycket gott resultat om än något lägre än förra året. I januari kommer dessutom klubben att stå för värdskapet när distriktsrådsmötet förläggs till Enköping.

   

  Lions högsta hedersbevisning är Melvin Jones Fellow (MJF), en utmärkelse som kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar eom har

  ...
 • Summering och uppstart

  Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes på First Hotel Park Astoria med 36 deltagande medlemmar och respektive. Efter att ha avätit en mycket god trerätters middag hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet inleddes med att Lions President Hans Björkman tilldelade Lion Arne Wåhlstedt en utmärkelse för sitt engagerade och idoga arbete med att putsa fönster åt företag och enskilda i Enköping. Resultatet av Arnes ansträngningar blev att hela det "inputsade" beloppet på 108 000 kr kunde utbetalas till Barndiabetesfonden. Arne kommer att fortsätta sitt putsande även detta verksamhetsår men då går de insamlade medlen till Lions Cancerforskningsfond med inriktning Banrncancerforskning. Senare under mötet blev Arne honorerad ännu en gång då han enligt medlemmarnas beslut tilldelades Lions främsta hedersutmärkelse Melvin Jones. Stort tack till Arne för hans insatser!

   

  Summeringen av föregående verksamhetsårs resultat visar ännu en gång att klubben når ett nytt

  ...
 • Trädgårdsdagen

  Lions deltog i Trädgårdsdagen med Lionkulan. I år hade vi fått plats vid Åpromenaden i stället för i Skolparken. Vi hade gott om utrymme för vår aktivitet men tyvärr så var vår plats lite "offside" för de besökare som strövade längst med ån. Detta och ett kraftigt åskoväder fram på eftermiddagen gjorde att resultatet blev lägre än vi hade hoppats på, ca 1300 kr netto. Men uppslutningen bland medlemmarna var god och aktiviteten flöt på bra. Särskilt under åskvädret :-)

  Stort tack till Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman och Bruno Stråle som ställde upp och slet vid uppställning och nedtagning. Nu blickar vi fram emot årets första medlemsmöte och räkfrossan den 18 september samt nästa aktivitet som är loppis i anslutning till Skördemarknaden.

 • Traditionell julmarknad den 26 och 27 november på Stora Torget

  • Lions traditionella julmarknad går som vanligt av stapeln på stora Torget
   Lördag den 26 november kl 10:00-16:00
   11:00 Invigningstal av kommunalrådet Anders Wikman
   11:10 Enköpings Kammarkör
   12:15 Presentation av Luciakandidaterna
   13:00 Enköpings Kammarkör
   14:00 Street Feet uppträder
   14:45 Presentation av Luciakandidaterna
   Söndag den 27 november kl 11:00-16:00
   11:30 Kulturskolans Ungdomskör
   12:15 Presentation av Luciakandidaterna
   13:00 Kulturskolans Ungdomskör
   13:45 Street Feet uppträder
   14:30 Presentation av Luciakandidaterna
   15:15 Draging ocg prisutdelning - Lions Tipspromenad
   15:45 Vägning av Grisen
   Dessutom
   Gratis hästskjuts med hästen Grimm
   Räddningstjänsten informerar
   Café Ernst i Westerlundska gården
   Utställningar på muséet
   Båda dagarna är det julmarknad med tonvikt på hantverk, jul och vinter.
   Dessutom Lions traditionella aktiviteter Annonsjakten, Gissa
  ...
 • Välbesökt månadsmöte med föredrag, inval och hedersbetygelser

  Maj månads medlemsmöte som genomfördes på Best Western Park Astoria var välbesökt av såväl medlemmar som anhöriga. Dessutom var två intresserade möjligen blivande medlemmar inbjudna att följa mötet. Efter att en som vanligt god middag hade intagits samlades de närvarande för att genomföra ett digert program.

  Först ut på plan var distrikt 101-O GMT koordinator medlemsutveckling Jan Hallström som höll en informativ genomgång och gav tips och råd att tänka på när det gällde

  ...
 • Världens Barn - Del 1 den 30 september/1 oktober 2016

  • Resultat av insamlingens första del
   Förra helgen skänkte Enköpingsborna ca 8.300 kr till Världens Barn genom Lions i Enköping insamlingsbössor. Ett bra resultat som till exempel skulle kunna innebära någon av följande hjälpinsatser:
   166 st mödravårdsbesök i Afrika eller
   166 st hälsopaket för nyfödda i Afghanistan eller
   320 vaccinationsdoser eller
   2.500 kryckor eller
   2 månadskostnader för att utbilda en barnmorska eller
   2.500 mål mat till undernärda barn eller
   2.600 behandlingar till barn med lunginflammation
   Även en liten gåva kan således göra skillnad!
   Kommande helg kommer ni åter att hitta Lions i sina gula jackor och kepsar på stan vid Stora Torget och vid Coop och vi hoppas på ett minst lika bra resultat den här avslutande helgen!
 • Världens Barn - Del 2 den 7-8 oktober 2016

  • Slutsummering av insamlingen
   Den avslutande helgen gav ett mycket bra resultat. Sammanlagt, när båda helgerna summertas så samlade Lions Enköping in ca 22 500 kr till Världens Barn. Ett bra resultat, som inte riktigt nådde upp till förra årets nivå men ändå fullt godkänt.
   Och ett stort tack till alla Lion som har kämpat med bössorna under de två helgerna.