Både tråkigt och glädjande

Pandemin ställer till det för hela samhället - vilket även inkluderar Lions verksamhet.

Tråkigt nog så har klubben blivit tvungen att ställa in resterande månadsmöten 2020, inkusive julfesten, då det inte har gått att finna en lösning på lokal, former mm som tillgodoser direktiven om social distans och umgänge. Även styrelsens möten har fått omvandlats till telefonmöten. Även de planerade aktiviteterna blir naturligtvis påverkade. Just nu överväger styrelsen hur den traditionella julmarknaden skall hanteras. Olika alternativ av engagemang finns men klart är att någon traditionell julmarknad från Lions sida med stånd och aktivitet på torget kommer det inte att bli. Inriktningen är att Annonsjakten kommer att genomföras och till detta möjligen någon form av annonsering i lokalmedia.

Desto mer glädjande är att distributionen av Mitt i Enköping (fd Enköping Direkt, fd Ena-Håbotidningen) har kommit igång igen vilket ger ett gott tillskott till aktivitetsmedeln under sista kvartalet i år. Också glädjande är att Ljusets Kväll kunde genomföras, i och för sig på ett annorlunda sätt även om det inte skedde någon marschallförsäljning på Stora Torget. Annonssidorna i Enköpingsposten samt en Swishkampanj på Facebook gav ändå till resultat att drygt 50 000 kr kunde samlas in till forskningen mot bröstcancer.

Lions Enköping insamling till stöd för