Medlem nummer 41 och 42 invalda

Trots att pandemin sätter stora begränsningar i Lions Enköping möjligheter att genomföra de traditionella aktiviteterna så finns det ändå visst ljus i mörkret. Medlemstillströmningen till klubben fortsätter! I dagarna har två nya medlemmar valts in, vilket gör att medlemsantalet i klubben numera är 42 Lion. Vid en enklare ceremoni har Beate och Frej-Viking Selenius avgivit sina löften och upptagits som medlemmar i klubben och de välkomnas varmt. Nålar och diplom överräcktes av Lions President Jan-Erik Flink och fadderdiplom tilldelades Hans Björkman.

Selenius inval

Frej-Viking och Beate Selenius flankerade av Hans Björkman och Jan-Erik Flink. (foto Göran Karlin)