Ingen LIONS Julmarknad - men ändå julaktiviteter

Det är med stor sorg som Lions Enköping på grund av det rådande Coronaläget och de råd och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat tvingas ta det drastiska beslutet att ställa in vår traditionella Julmarknad den 28-29 november.

Men Lions kommer ändå att arrangera ett antal aktiviteter med julanknytning.

Tipspromenaden ”Annonsjakten” kommer att genomföras på sedvanligt sätt under helgen den 28-29/11. Tipskupong och deltagande företag kommer att vara införda i Mitt i Enköping den 20/11.

I anslutning till Annonsjakten kommer också den traditionella ”Gissa Grisens Vikt” att genomföras – låt vara med en annorlunda julgris i år. I samarbete med Fabian Flinks Bröd kommer under 1:a adventhelgen en julgris i marsipan att vara utställd i brödbutiken. Uppgiften är som vanligt att gissa grisens vikt. Tävlingsdeltagande sker genom att Swisha sin gissning på antal gram till Lions på nummer 123 588 43 41. Priset är som vanligt 20 kronor per gissning. Använd gärna den QR-kod som finns i tidningen på uppslaget med Annonsjakten eller som är anslaget i butikens fönster. Sedvanliga priser kommer att utgå.

I samarbete med ESK Fotboll kommer dessutom butiker och företag i centrumkärnan som önskar sponsra Lions att smyckas med uppsatta tallkvistar utanför butikerna. Ett stort antal av LIONS sponsorer har dessutom valt att trots utebliven julmarknad ändå i dessa svåra tider visa sitt stöd genom att annonsera i Enköpingsposten i samband med 4:e advent – den 19 december.

Då Julmarknaden är Lions Enköping största enskilda bidrag till vår hjälpverksamhet är det ett stort avbräck att den inte kan genomföras på sedvanligt sätt. Lions är naturligtvis mycket tacksamma att så många företag ändå trots bistra tider för alla, valt att stötta vår verksamhet. Och naturligtvis är vi lika tacksamma för alla bidrag från enskilda som Annonsjakten och Gissa Grisens Vikt kommer att ge.

Välkomna till våra aktiviteter men glöm inte att iaktta råd och regler från myndigheterna. Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och uppträd med förnuft!

Lions Enköping önskar alla enköpingsbor en trevlig Advent och en God Jul!