Bilens Dag 2021

Lions

Lions President Bo Waldemarsson inviger Bilens Dag.

Resultat Lions Open 2021

Lions Open 2021

 

Det kom 41 st spelare till Lion Open.

Det spelades i strålande sol på en toppen bana.

Segrare i A klassen Michael Österman (70)

Segrare i B klassen Leif Hallström (71)

Tävlingen gav ett pluss på ca 10.250 till Lions hjälp verksammhet.

BILENS DAG DEN 18 SEPTEMBER

Den 18 september anordnas Bilens Dag på Stora Torget i Enköping enligt nedanstående program.
All behållning av arrangemanget går till forskning mot prostatacancer.
 Bilens Dag

INBJUDAN TILL LIONS OPEN I GOLF

Lions Open 2021 20210705 0001

Våra julaktiviteter uppmärksammade i tidningen LION

Lion

Andra digitala månadsmötet

Den 26 april genomfördes klubbens andra digitala månadsmöte. Mötet inleddes med en timmes föreläsning av Anders Johansson, överläkare i neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet. Föreläsningen berörde Parkinsons sjukdom i allmänhet och den forskning som Anders Johansson gör om sjukdomen. Ämnet blev aktuellt för klubben genom den donation som Enköpingsbon Ulf Davidsson skänkt till Anders Johanssons forskning via Lions i Enköping. Det var ett uttömmande och intressant anförande som engagerade både medlemmar och deras anhöriga. Man kan konstatera att den här typen av videoföreläsningar är ett intressant och fullt genomförbart koncept som kan involvera många att följa hemma från bostaden.

Mötet samlade 22 medlemmar samt ett antal anhöriga. Efter föredraget genomfördes ett rutinmässigt månadsmöte. Från senaste distriktsmöte orienterades bland annat om samarbetet mellan Lions och Barndiabetesfonden samt om den hjälpinsats som gjorts för de barn som skadades vid den stora explosionen i Beirut förra året.

Tyvärr kommer ju inte Bilens dag att kunna genomföras som planerat i år men däremot så kommer precis som tidigare år björkar att säljas (pågår) till butiker och företag i samband med nationaldagen och studentexamen. Detta sker i samarbete med ESK Fotboll och björkarna kommer att sättas upp den 3 juni och tas ner den 10 juni. Priset är oförändrat 150 kr/björk. Nästa aktivitet är Lions Open i golf som är preliminärbokad till den 22 augusti på Orresta men om den tävlingen går att genomföra beror förstås på pandemiläget och de regler och rekommendationer som råder vid tillfället.

Klubbens Hans Björkman är zonordförande för zon 2 under 2020-2021. Även nästa verksamhetsår, 2021-2022, kommer zonordöranden för zon 2 från Lions Enköping, nämligen Jan Hallström.